Olof Wixe General Manager för AESSEAL Nordic AB. AESSEAL är en specialist i utformning och tillverkning av mekaniska tätningar och stödsystem.
Våra mekaniska tätningar används i många olika pumpar och roterande utrustningar i hela världen för att förhindra att vätskor och gaser läcker ut i miljön. Vi tillverkar mekaniska tätningar för alla industrier och vår investering i modulär design innebär att vi har bäst leveranspunktlighet inom branschen.

Telefon.

070-296 80 55

Button
Kreera web&design Logo