- Coachar företag, chefer, ledare och idrottare.

- Arbetar med olika samtalstekniker för att möta klienter som individer och strävar efter att klienten med stöd ska finna nya perspektiv och förhållningsätt för att ta sig an vardagen.

- Arbetar både utifrån ett patogent perspektiv genom att förebygga ohälsa och salutogent perspektiv som främjar hälsa.

- Stärka och bibehålla personalens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa arbetsmiljöer som främjar personalens trivsel, utveckling och hälsa. Att utgå från det friska är oftast mindre kostsamt i tid, lidande och ekonomi.

- Frizon- ett förutsättningslöst möte.

 

Hemsida

Besök

Button
Kreera web&design Logo