Vertex BD

OBS! Enbart försäljning till företag

Vertex BD är en professionell mjukvara för byggdesign, som automatiserar dina arkitekt- och konstruktionsprocesser.
Den bygger på automatiserade verktyg, som utför de många repetitiva uppgifterna i byggprocessen, och på så vis minskar arbetsbördan för personalen.
Vertex är en ledande byggnadsinformationsmodell (BIM) -mjukvara för byggande av bostäder. Arkitekter, projektörer, ingenjörer och konstruktörer använder Vertex för att effektivisera hela byggprocessen. Från arkitektur till tillverkningen.
Vertex BD mjukvara är speciellt utformad för;
– Prefabricerad hustillverkning, byggnation av lösvirkeshus samt kundanpassad byggnation.
-Genererar byggnadens konstruktion med 100% automation, arkitekt- och konstruktionsritningar, produktionsritningar, materialrapporter, tillverkningsdata och marknadsföringsunderlag från en och samma byggnadsmodell.
Vertex BD kan användas för både trä- och stålkonstruktion.

Adress.

Ätrastigen 5A, 311 38 Falkenberg

Hemsida.

Besök

E-post.

Kontakta oss

Telefon.

0793 - 35 46 51
0731 - 41 44 06

Miljöbild
Kreera web&design Logo