Huscentrum blir snart dubbelt så stort

Inom två år kommer Huscentrum bestå av fyra huskroppar som binds ihop med broar och blir totalt 11 000 kvadrater stort.

Vid den kommande byggnationen satsar Huscentrum framför allt på förråd.

3000 kvadrat kommer bestå av förråd och lager, resterande blir kontorsytor.

Redan vid årsskiftet 2021/22 beräknas första etappen med förråd och lager stå klar och inom två år ska kontorsdelen vara tillgänglig.

Kontakta oss för mer information

0346-650 400
info@huscentrum.se

nya hus
Kreera web&design Logo